Společnost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte na webových stránkách České společnosti dětské pneumologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Naše odborná společnost byla založena v odpověď na vzrůstající zájem o obor dětské pneumologie a přibývající požadavky na multidisciplinární spolupráci v oblasti dětských respiračních nemocí. 
Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP byla předsednictvem ČLS JEP schválena 24. 6. 2009 a následně proběhly volby, byly ustaveny výkonné orgány a zahájena činnost. 
ČSDP ČLS JEP byla konstituována jako otevřená multidisciplinární společnost. K členství jsou zváni všichni, kdo mají zájem o dětské respirační nemoci nebo se přímo na péči o děti s touto problematikou podílejí.  Členy ČSDP jsou tak nejen dětští pneumologové, ale i praktičtí lékaři pro děti a dorost, alergologové a kliničtí imunologové, dětští chirurgové, dětští intenzivisté, neonatologové a mnozí další. Přivítáme rádi i střední zdravotnické pracovníky, přínosem je i členství odborníků z dalších spolupracujících oborů, např. z oblasti psychologie, fyzioterapie apod.  
ČSDP se rychle stala respektovaným partnerem regulačních orgánů při řešení organizace péče o děti s respirační problematikou a vstupuje do řady jednání vedoucích, doufejme, k co nejrychlejšímu zlepšení v řadě oblastí, včetně lékové politiky. Společnost převzala na sebe i zodpovědnost za odborné řízení i spoluorganizaci postgraduálního vzdělávání v oboru a atestační zkoušky.  Jsme v úzkém kontaktu s Evropskou respirační společností a jednáme o nové formě přidruženého členství s výhodnými podmínkami pro naše členy, kteří by tam měli mít přístup ke všem vzdělávacím aktivitám, především obrovské knihovně elektronických materiálů pro e-learning.
Jednou z hlavních činností naší společností ale je i organizace domácích odborných vzdělávacích akcí. Hlavní aktivitou v tomto oboru je organizování tradiční konference dětské pneumologie, která se od založení společnosti koná každoročně a stala se hlavní odbornou akcí společnosti. Mezi další již tradiční akce patří kurz dětské flexibilní bronchoskopie. 
Pevně věříme, že ČSDP i její odborné akce budou aktivním fórem, na kterém bude možnost mezioborové výměny informací a zkušeností, i podpory vzdělávání v oboru dětských respiračních nemocí. Budeme rádi za jakékoliv podněty a požadavky na další aktivity a akce, ale i za nabídky aktivní účasti na nich.

Doufám, že společně na půdě naší společnosti budeme posouvat obor dětské pneumologie trvale dále, především ve prospěch našich pacientů s respirační problematikou.

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP
předseda společnosti