AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ OHLEDNĚ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL
Bližší informace ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný kurz Evropské respirační společnosti (ERS) v České Republice v termínu 18.-20. 6. 2020
Kurz s názvem Assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung diseases s účastí předních odborníků z Evropy se uskuteční ve dnech 18.-20. 6. 2020 v Olomouci na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.
Bližší informace ZDE
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kolek-small.jpgČeská společnost dětské pneumologie ČLS JEP se zármutkem oznamuje, že ve věku 66 let náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, bývalý předseda České pneumoftizeologické společnosti, dlouholetý předseda České aliance proti respiračním onemocněním (ČARO), člen kolegia ředitele ČIPA, čestný člen Evropské respirační společnosti (ERS) a zakládající člen Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózní nemoci (WASOG). Pan profesor byl vynikajícím a uznávaným odborníkem v širokém spektru pneumologie a vynikajícím bronchologem. Po dlouhá léta jsme spolupracovali a společně rozvíjeli pneumologii jako obor pečující o respirační zdraví od narození do stáří. Ve Víťovi ztrácíme nejen dlouholetého kolegu, ale především přítele a kamaráda.

Jménem výboru ČSDP vyjadřuji nejhlubší soustrast rodině a všem pozůstalým. Čest jeho památce.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., předseda ČSDP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19. konference dětské pneumologie 2020

Konference byla přesunuta na 17. října!

bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Kurz byl zrušen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. mezinárodní kongres CIPP - Thessaloniki, Řecko, 25.-28. června 2020

Upozorňujeme na možnost sníženého účastnického poplatku v případě časného přihlášení do 29.10.2019, bližší informace na www.cipp-meeting.org.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, 2019
Na žádost Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP bylo nově vytvořeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, určené odborné veřejnosti. Autory stanoviska, které vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky, jsou členové sekce dětské paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. z Centra zdravotnického práva PF UK a MUDr. Jan Hřídel z KDDL VFN a 1.LF UK. Stanovisko schválila Etická komise ČLK, Česká pediatrická společnost, Česká neonatologické společnost, Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.

STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBY DĚTSKÝM PACIENTŮM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace - v rámci specifického léčebného programu je v ČR nově dostupný léčivý přípravek s obsahem prednisonu v dávce 30 mg ve formě rektálního čípku.
Bližší informace ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční odborná konference ke Světovému dnu astmatu, pořádaná Českou iniciativou pro astma, se koná ve čtvrtek 9.5. od 9 hodin tentokrát v prostorách Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze (naproti východu z hlavního nádraží), nikoliv v známých prostorách Národního domu na Vinohradech.
Odkaz na program konference: http://www.cipa.cz/dokumenty/SDA_2019.pdf
Tradiční veřejné měření spirometrie se tentokrát bude konat až týden po odborné konferenci, tj. ve čtvrtek 16.5.2019, od 9 do 16 hod, tentokrát opět na tradičním místě před kostelem Svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. konference dětské pneumologie 2019
30. března 2019
bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------