AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. konference dětské pneumologie 2019
30. března 2019
bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grant 2019 - Výbor ČSDP vypisuje podporu vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů formou dvou vzdělávacích grantů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sympozium Dětské pneumologie při příležitosti křtu nově vycházející publikace Dětská pneumologie
7.2.2019 – pozvánka a program

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie
11. – 13. března 2019, 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Praha - Posluchárny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------