Partner webu:  
abbvie-250-(1).png

AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pneu_20_banner_web_VIRTUAL-72dpi.jpg

    Pro více informací klikněte na banner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci aktivit ČIPA o.p.s. byly připraveny české překlady kapesních průvodců GINA (aktualizace z roku 2019), a to Management a prevence astmatu pro dospělé a děti starší pěti let a Obtížně léčitelné a těžké astma u dospívajících a dospělých pacientů - diagnóza a péče.
Tyto dokumenty jsou publikovány na stránkách GINA či v odkazech níže:
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/07/GINA-Pocket-Guide-Czech.pdf
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/11/GINA-Severe-Asthma-Pocket-Guide-Czech.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou vypracovaný ve spolupráci ČSDP a ČPFF naleznete v odkazu níže.

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP si Vás dovolujeme informovat o zrušení 19. konference dětské pneumologie, která se měla konat 17. října v hotelu DAP v Praze. K rozhodnutí došlo po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Zaplacené registrační poplatky Vám budou vráceny nejpozději do konce září.

V případě příznivější epidemiologické situace se konference bude konat v tradičním dubnovém termínu – 10. dubna 2021.

Děkujeme Vám za zájem o konferenci a těšíme se na setkání v příštím roce.

Sekretariát 19. konference dětské pneumologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální stanovisko ČIPA o.p.s. ze dne 7. 5. zabývající se problematikou průduškového astmatu v době pandemie COVID obsahuje i informace ohledně docházky dětí s průduškovým astmatem do předškolních a školních zařízení v rámci uvolňování opatření.
Pacienti s astmatem pod dobrou kontrolou na inhalační terapii, kteří neměli v posledních 6 měsících akutní astmatický záchvat, mají normální výsledek funkčního vyšetření plic při kontrole u svého lékaře (ne starší 3 měsíců), nemají v současné době astmatické příznaky (s výjimkou např. mírného kašle při současné pylové alergii), neužívají kortikosteroidy celkově či neužívají biologickou léčbu, jsou schopni školní docházky při přísném dodržování osobní ochrany (roušky či respirátory, bezpečné odstupy, přísná desinfekce rukou). Není nutné další individuální potvrzování lékařem u každého jednotlivého dítěte.
Celý text stanoviska je volně dostupný na stránkách https://www.cipa.cz/aktualne/astma-a-koronavirus-doplnena-informace-skoly-189.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ke kalmetizaci dětí v době pandemie virem COVID19:
Kalmetizace rizikových dětí dle Dotazníku k definici rizika tuberkulózy by se v současnosti neměly odkládat, pokud dítě nemá horečnatý stav a není v karanténě.  Kalmetizace větších dětí na přání rodičů s cílem zvýšení obranyschopnosti proti covid-19 nemá žádný smysl.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku: 
V době narůstající pandemie virem SARS-CoV-2 jsou napjatě očekávány kvalitní odborné články, které by přinesly klinicky relevantní informace o možnostech prevence, přenosu, klinického průběhu i léčbě onemocnění. Z dosud publikovaných prací se zdá být průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku mírnější. V poslední době vyšla rozsáhlejší práce zabývající se průběhem infekce v dětském věku na volně přístupném odkazu:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765169. Shrnutí recentní práce italských autorů zabývající se patofyziologií infekce SARS-CoV-2 u dětí (Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. Luca Cristiani, Enrica Mancino, Luigi Matera, Raffaella Nenna, Alessandra Pierangeli, Carolina Scagnolari, Fabio Midulla. Eur Respir J, 2020 – in press) zpracoval profesor Pohunek zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ OHLEDNĚ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL
Bližší informace ZDE
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, 2019
Na žádost Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP bylo nově vytvořeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, určené odborné veřejnosti. Autory stanoviska, které vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky, jsou členové sekce dětské paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. z Centra zdravotnického práva PF UK a MUDr. Jan Hřídel z KDDL VFN a 1.LF UK. Stanovisko schválila Etická komise ČLK, Česká pediatrická společnost, Česká neonatologické společnost, Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.

STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBY DĚTSKÝM PACIENTŮM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace - v rámci specifického léčebného programu je v ČR nově dostupný léčivý přípravek s obsahem prednisonu v dávce 30 mg ve formě rektálního čípku.
Bližší informace ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------