AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP si Vás dovolujeme informovat o zrušení 19. konference dětské pneumologie, která se měla konat 17. října v hotelu DAP v Praze. K ozhodnutí došlo po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Zaplacené registrační poplatky Vám budou vráceny nejpozději do konce září.

V případě příznivější epidemiologické situace se konference bude konat v tradičním dubnovém termínu – 10. dubna 2021.

Děkujeme Vám za zájem o konferenci a těšíme se na setkání v příštím roce.

Sekretariát 19. konference dětské pneumologie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtuální kurz pneumologie a dětské pneumologie pořádaný ERS v termínu 1.-3.7.2020
Příležitost prohloubit si znalosti v oboru dětské pneumologie nabízí nový virtuální projekt Evropské respirační společnosti, který proběhne online v termínu 1.-3. července 2020 - bližší informace a možnost bezplatné registrace jsou uvedeny na tomto odkazu:
https://www.ersnet.org/professional-development/courses/virtual-school-in-adult-and-paediatric-respiratory-medicine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální stanovisko ČIPA o.p.s. ze dne 7. 5. zabývající se problematikou průduškového astmatu v době pandemie COVID obsahuje i informace ohledně docházky dětí s průduškovým astmatem do předškolních a školních zařízení v rámci uvolňování opatření.
Pacienti s astmatem pod dobrou kontrolou na inhalační terapii, kteří neměli v posledních 6 měsících akutní astmatický záchvat, mají normální výsledek funkčního vyšetření plic při kontrole u svého lékaře (ne starší 3 měsíců), nemají v současné době astmatické příznaky (s výjimkou např. mírného kašle při současné pylové alergii), neužívají kortikosteroidy celkově či neužívají biologickou léčbu, jsou schopni školní docházky při přísném dodržování osobní ochrany (roušky či respirátory, bezpečné odstupy, přísná desinfekce rukou). Není nutné další individuální potvrzování lékařem u každého jednotlivého dítěte.
Celý text stanoviska je volně dostupný na stránkách https://www.cipa.cz/aktualne/astma-a-koronavirus-doplnena-informace-skoly-189.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace ke kalmetizaci dětí v době pandemie virem COVID19:
Kalmetizace rizikových dětí dle Dotazníku k definici rizika tuberkulózy by se v současnosti neměly odkládat, pokud dítě nemá horečnatý stav a není v karanténě.  Kalmetizace větších dětí na přání rodičů s cílem zvýšení obranyschopnosti proti covid-19 nemá žádný smysl.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku: 
V době narůstající pandemie virem SARS-CoV-2 jsou napjatě očekávány kvalitní odborné články, které by přinesly klinicky relevantní informace o možnostech prevence, přenosu, klinického průběhu i léčbě onemocnění. Z dosud publikovaných prací se zdá být průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku mírnější. V poslední době vyšla rozsáhlejší práce zabývající se průběhem infekce v dětském věku na volně přístupném odkazu:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765169. Shrnutí recentní práce italských autorů zabývající se patofyziologií infekce SARS-CoV-2 u dětí (Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. Luca Cristiani, Enrica Mancino, Luigi Matera, Raffaella Nenna, Alessandra Pierangeli, Carolina Scagnolari, Fabio Midulla. Eur Respir J, 2020 – in press) zpracoval profesor Pohunek zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ OHLEDNĚ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL
Bližší informace ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný kurz Evropské respirační společnosti (ERS) v České Republice v termínu 18.-20. 6. 2020
Kurz s názvem Assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung diseases s účastí předních odborníků z Evropy se uskuteční ve dnech 18.-20. 6. 2020 v Olomouci na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.
Bližší informace ZDE
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kolek-small.jpgČeská společnost dětské pneumologie ČLS JEP se zármutkem oznamuje, že ve věku 66 let náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, bývalý předseda České pneumoftizeologické společnosti, dlouholetý předseda České aliance proti respiračním onemocněním (ČARO), člen kolegia ředitele ČIPA, čestný člen Evropské respirační společnosti (ERS) a zakládající člen Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózní nemoci (WASOG). Pan profesor byl vynikajícím a uznávaným odborníkem v širokém spektru pneumologie a vynikajícím bronchologem. Po dlouhá léta jsme spolupracovali a společně rozvíjeli pneumologii jako obor pečující o respirační zdraví od narození do stáří. Ve Víťovi ztrácíme nejen dlouholetého kolegu, ale především přítele a kamaráda.

Jménem výboru ČSDP vyjadřuji nejhlubší soustrast rodině a všem pozůstalým. Čest jeho památce.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., předseda ČSDP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19. konference dětské pneumologie 2020

Konference byla přesunuta na 17. října!

bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Kurz byl zrušen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. mezinárodní kongres CIPP - Thessaloniki, Řecko, 25.-28. června 2020

Upozorňujeme na možnost sníženého účastnického poplatku v případě časného přihlášení do 29.10.2019, bližší informace na www.cipp-meeting.org.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, 2019
Na žádost Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP bylo nově vytvořeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, určené odborné veřejnosti. Autory stanoviska, které vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky, jsou členové sekce dětské paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. z Centra zdravotnického práva PF UK a MUDr. Jan Hřídel z KDDL VFN a 1.LF UK. Stanovisko schválila Etická komise ČLK, Česká pediatrická společnost, Česká neonatologické společnost, Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.

STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBY DĚTSKÝM PACIENTŮM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace - v rámci specifického léčebného programu je v ČR nově dostupný léčivý přípravek s obsahem prednisonu v dávce 30 mg ve formě rektálního čípku.
Bližší informace ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční odborná konference ke Světovému dnu astmatu, pořádaná Českou iniciativou pro astma, se koná ve čtvrtek 9.5. od 9 hodin tentokrát v prostorách Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze (naproti východu z hlavního nádraží), nikoliv v známých prostorách Národního domu na Vinohradech.
Odkaz na program konference: http://www.cipa.cz/dokumenty/SDA_2019.pdf
Tradiční veřejné měření spirometrie se tentokrát bude konat až týden po odborné konferenci, tj. ve čtvrtek 16.5.2019, od 9 do 16 hod, tentokrát opět na tradičním místě před kostelem Svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. konference dětské pneumologie 2019
30. března 2019
bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------