AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stanovisko České společnosti pro dětskou pneumologii ČLS JEP a České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP k doočkování nekalmetizovaných dětí v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině
 

Očkování není určeno starším dětem a doočkování dětí mimo indikační kritéria daná Dotazníkem k definici rizika tuberkulózy (TBC) není doporučeno. Očkování na přání rodičů je možné u dětí mladších 1 roku. Dle WHO není doporučeno očkování dětí starších 1 roku. Hlavním důvodem je, že maximální účinnost vakcíny byla prokázána převážně v ochraně nejnižších věkových skupin proti velmi těžkým formám onemocnění, které jsou šířeny krevní cestou (akutní miliární tuberkulóza a bazilární meningitida). Efekt vakcíny je nejvyšší do terénu nezralé imunity, maximálně do 1 roku věku. Vakcína má minimální stupeň ochrany proti plicním formám tbc u dospívajících a dospělých.

Děti mívají většinou mírný průběh onemocnění s minimálními příznaky a zpravidla nebývají zdrojem onemocnění pro jiné děti. Zdrojem TBC bývají dospívající a dospělí s plicními formami tuberkulózy. Pro nákazu je obvyklé, že s nemocným musí být daná osoba delší dobu v blízkém kontaktu. Arbitrárně se udává 8 hodin kumulativního času u mikroskopicky pozitivní formy a 48 hodin u kultivačně pozitivní formy.

To znamená, že v potenciálním riziku budou rodiny, které jsou v úzkém kontaktu s dospělými a dospívajícími uprchlíky. Děti v dětském kolektivu mají riziko minimální.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pneu_22_Banner_800.jpg

Bližší informace naleznete ZDE. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Upozorňujeme všechny nové kandidáty na přípravu v nástavbovém oboru dětské pneumologie na vydání nové a již platné verze vzdělávacího programu, která je uveřejněna ve Věstníku MZČR 2/2021


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Možnost podpory účasti ve vzdělávacím programu ze strany IPVZ
Rádi bychom upozornili zájemce o postgraduální vzdělávání v oboru Dětská pneumologie na možnost podpory účasti ve vzdělávacím programu ze strany IPVZ, bližší informace naleznete zde.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Centra pro péči o dospělé nemocné s primární ciliární dyskinezí
Po dohodě s výborem ČPFS byla určena zatím čtyři centra pro péči o dospělé nemocné s PCD, a to Plicní klinika FN Hradec Králové, Plicní klinika FN Brno, Plicní klinika FN Bulovka Praha a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc.
Dotazník rizika PCD pro dospělé pacienty uvádíme ZDE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Centra pro biologickou léčbu astmatu u dětí a dospívajících jsou v České republice určena ve FN Motol – Pediatrická klinika (ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol) a v rámci Dětské kliniky FN Olomouc.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nový doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou vypracovaný ve spolupráci ČSDP a ČPFF naleznete v odkazu níže.

 

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------