Partner webu:  
abbvie-250-(1).png

AKTUALITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. kurz dětské bronchoskopie proběhne ve dnech 1.–3. listopadu 2021 v učebně SP2, 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Praha.
Bližší informace naleznete ZDE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Upozorňujeme všechny nové kandidáty na přípravu v nástavbovém oboru dětské pneumologie na vydání nové a již platné verze vzdělávacího programu, která je uveřejněna ve Věstníku MZČR 2/2021


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Možnost podpory účasti ve vzdělávacím programu ze strany IPVZ
Rádi bychom upozornili zájemce o postgraduální vzdělávání v oboru Dětská pneumologie na možnost podpory účasti ve vzdělávacím programu ze strany IPVZ, bližší informace naleznete zde.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Centra pro péči o dospělé nemocné s primární ciliární dyskinezí
Po dohodě s výborem ČPFS byla určena zatím čtyři centra pro péči o dospělé nemocné s PCD, a to Plicní klinika FN Hradec Králové, Plicní klinika FN Brno, Plicní klinika FN Bulovka Praha a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc.
Dotazník rizika PCD pro dospělé pacienty uvádíme ZDE.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Centra pro biologickou léčbu astmatu u dětí a dospívajících jsou v České republice určena ve FN Motol – Pediatrická klinika (ve spolupráci s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol) a v rámci Dětské kliniky FN Olomouc.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nový doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou vypracovaný ve spolupráci ČSDP a ČPFF naleznete v odkazu níže.

 

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------