SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AKREDITACE

SPECIALIZACE V OBORU DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE – PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM​
Vzdělávací program nástavbového oboru dětská pneumologie - nový věstník vydaný v roce 2021 pro nové uchazeče o zařazení
zdroj: ipvz.cz

ATESTAČNÍ OTÁZKY, DOPORUČENÁ LITERATURA
Atestační otázky
Doporučená literatura

AKREDITACE
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekarska-povolani_942_3.html