Rectodelt

V rámci naší odborné společnosti jsme opakovaně řešili problematiku léčby malých dětí s akutní subglotickou laryngitidou a dalšími akutními stavy vyžadujícími systémové podání kortikosteroidů (stavy akutní bronchiální obstrukce, akutní alergické reakce apod.).

Jednou z často užívaných možností bylo v minulosti podání prednisonu v podobě čípku, které bylo voleno především v situacích, kdy nebylo možné dítěti podat kortikosteroid v tabletové formě (prednison, methylprednisolon, dexamethason). Tato varianta po delší dobu nebyla k dispozici, což v některých případech mohlo léčbu komplikovat. V současné době jsme zaznamenali na stránkách SÚKL informaci o specifickém léčebném programu, v němž se opět na trhu objevuje přípravek Rectodelt® s obsahem prednisonu v dávce 30 mg a v balení po 4 čípcích. Toto dávkování je pro dětský věk dokonce přiměřenější než původní obsah 100 mg a portfolio léků pro řešení akutních stavů se tak opět rozšířilo.

Podrobnější informace lze nalézt na http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0231979