Zajímavé odborné články a publikace

Rádi bychom Vám představili novou významnou publikaci, kterou letos publikovala pracovní skupina pro dětské respirační nemoci Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole v Praze v mezinárodním periodiku Diagnostics. Tato práce na rozsáhlé kohortě 1401 osob úspěšně validovala Klinický index navržený stejným pracovištěm jako vhodný diagnostický nástroj v rámci screeningu primární ciliární dyskineze. Článek v celém rozsahu je volně dostupný na tomto odkazu: Evaluation of a Clinical Index as a Predictive Tool for Primary Ciliary Dyskinesia (nih.gov)