Výbor

PŘEDSEDA
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

MÍSTOPŘEDSEDA
MUDr. Petr Koťátko
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Tereza Doušová
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

POKLADNÍK
MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol

ČLEN VÝBORU
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Dětská klinika FN a LF UP

REVIZNÍ KOMISE
Předseda:
MUDr. Jaromír Paukert
Oblastní nemocnice Kolín

MUDr. Petr Honomichl
Dětská ordinace pro alergie a respirace

MUDr. Jindřich Pohl
Dětská klinika FTN