Výbor

PŘEDSEDA
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP

POKLADNÍK
MUDr. Jarmila Turzíková
Dětské oddělení FN Na Bulovce

ČLENOVÉ VÝBORU
MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol

MUDr. Petr Koťátko
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK

REVIZNÍ KOMISE
MUDr. Helena Honomichlová
Dětská ordinace pro alergie a respirace

MUDr. Petr Honomichl
Dětská ordinace pro alergie a respirace

MUDr. Jindřich Pohl
Dětská klinika FTN