Výbor

PŘEDSEDA
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

MÍSTOPŘEDSEDA
MUDr. Václav Koucký, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha

POKLADNÍK
MUDr. Tereza Doušová, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

ČLEN VÝBORU
MUDr. Petr Koťátko

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha

REVIZNÍ KOMISE
Předseda:
MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
3. LF UK a FKKV, Praha

Člen:
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc

Člen:
MUDr. Jaromír Paukert
Oblastní nemocnice Kolín