VOLBY 2022

Vážení členové České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP​,

níže naleznete informace k volbám do výboru a revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP (ČSDP), které se budou konat v období od 8. černa 2022 do 15. července 2022.

Forma voleb
Stejně jako v roce 2018 proběhne volba elektronicky prostřednictvím internetové aplikace, kterou svým organizačním složkám poskytuje Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.
Všem členům zašle Sekretariát ČLS JEP do 8. června 2022 přesné instrukce k elektronické volbě.

Organizace voleb
Volí se jednokolově, zvlášť do výboru (5 členů) a do revizní komise (3 členové) ze všech členů společnosti mimo členů volební komise. Bude-li někdo zvolen do obou orgánů, vybere si, ve kterém z nich bude působit.

Časový harmonogram voleb
  • do 8. června 2022: sekretariát ČLS JEP rozešle e-mailem instrukce k elektronické volbě. Členové ČSDP se mohou přihlásit do volební aplikace a ze seznamu všech členů společnosti (mimo členů volební komise)
  • od 8. do půlnoci 22. června navrhovat kandidáty do výboru a revizní komise – maximálně 5 členů výboru a 3 členy revizní komise. 
  • do 15. července volební komise sečte získané hlasy a vyhlásí výsledky voleb, výsledky budou vyvěšeny na webu ČSDP.

V případě jakýchkoli dotazů k organizaci voleb se na nás prosím obraťte na níže uvedených kontaktech.
Mgr. Eva Uhrová
Sekretariát České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
t: +420 731 496 060
e: uhrova@amca.cz
 
Přílohy:
Dopis předsedy ČSDP
Průvodní dopis volební komise k elektronickému způsobu volby
Kandidátní listina pro volby do výboru
Kandidátní listina pro volby do revizní komise
 
 Dopis předsedy k volbám
 Dopis volební komise k průběhu volbám
 Kandidátní listina do Výboru
 Kandidátní listina do RK