VOLBY 2018

VÝSLEDKY VOLEB

Dne 24. září 2018 se sešla volební komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP, z.s. ve složení: 
  
1) MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem – předseda komise
2) MUDr. Petra Dvořáková, Praha
3) MUDr. Karolína Doležalová, Praha,
  
aby sečetla hlasy zaslané členy společnosti pro kandidáty do výboru a revizní komise. Volební komise provedla sčítání hlasů zaslaných prostřednictvím elektronické volební aplikace ČLS JEP (44 volebních lístků do výboru a 44 volebních lístků do revizní komise), protokoly o výsledcích hlasování jsou přiloženy k tomuto zápisu.
 
Počet platných volebních lístků: 44 do výboru a 44 do revizní komise
Počet neplatných volebních lístků: 0 do výboru a 0 do revizní komise 
 
Do revizní komise byli na třetím a čtvrtém místě zvoleni s 8 hlasy MUDr. Jindřich Pohl a MUDr. Tamara Svobodová, CSc., která se současně s 19 hlasy umístila na třetím místě ve volbě do výboru. Vzhledem k tomu, že paní dr. Svobodová dává přednost práci do výboru, zůstává jako třetí člen revizní komise MUDr. Jindřich Pohl.  
 
Výsledky voleb: 
1) do výboru byli zvoleni: 
1. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP      | 37 hlasů
2. prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.       | 29 hlasů
3. MUDr. Tamara Svobodová, CSc.                | 19 hlasů
4. MUDr. Petr Koťátko                                      | 17 hlasů
5. MUDr. Tereza Doušová                                | 14 hlasů
 
2) do revizní komise byli zvoleni:
1.         MUDr. Jaromír Paukert                       | 11 hlasů
2.         MUDr. Petr Honomichl                       | 9 hlasů
3.          MUDr. Jindřich Pohl                             | 8 hlasů
  
 
Volby mezi členy výboru /omluvena T. Svobodová/ rozhodly o rozdělení funkcí:
 
Výbor ČSDP ČLS JEP
Předseda: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP 
Místopředseda: MUDr. Petr Koťátko 
Vědecký sekretář: MUDr. Tereza Doušová
Pokladník: MUDr. Tamara Svobodová, CSc.  
Člen: prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
 
Revizní komise ČSDP ČLS JEP
Předseda: MUDr. Jaromír Paukert
Člen: MUDr. Petr Honomichl
Člen: MUDr. Jindřich Pohl----------------------------------------------------
 Seznam kandidátů do výboru
 Seznam kandidátů do revizní komise
 Dopis volební komise
----------------------------------------------------

Vážené členky a členové České společnosti dětské pneumologie,
 
jak víte, probíhají podle stanov ČLS JEP v současné době elektronické volby do výboru a revizní komise společnosti

Volební komise pracuje ve složení:
MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem
MUDr. Petra Dvořáková, Praha
MUDr. Karolína Doležalová, Praha

V návrhovém kole jste navrhli kandidáty jak do výboru, tak do revizní komise. 
Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Z navržených kandidátů jich můžete zvolit 5 do výboru a 3 do revizní komise. Pod stejným heslem (jaké jste zadali při registraci) se přihlásíte k volbě. Zaškrtnete daný počet kandidátů a odešlete vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnout kandidátů více. Volit je možno do 16. 9. 2018.

Po ukončení volby budete mít možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidíte svoji vlastní volbu, nebudete ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat. 

Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

S pozdravem

MUDr. Adam Cipra
Předseda volební komise