Stanovy

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP se řídí stanovami České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

STANOVY KE STAŽENÍ ZDE (PDF)