Grant 2020

Výbor ČSDP vypisuje podporu vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů formou dvou vzdělávacích grantů na podporu účasti na kongresu dětské pneumologie (CIPP) v  Thessaloniki 25.-28.6 2020 nebo na kongresu Evropské respirační společnosti ve Vídni na přelomu září a října 2020. 
 
Podmínkou udělení grantu ve výši 18000 Kč pro zájemce do dovršeného věku 36 let je potvrzení o podání abstraktu a přiložení kopie tohoto abstraktu. 

K udělení grantu je třeba:
1. Písemná žádost adresovaná na adresu předsedy společnosti
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Lze případně poslat i e-mailem – petr.pohunek@LFMotol.cuni.cz

2. K žádosti je třeba přiložit:
a. Přihlášený abstrakt
b. Potvrzení o podání tohoto abstraktu (nebude-li abstrakt přijat, nárok na grant zaniká a bude udělen dalšímu žadateli v pořadí)
c. Kopii občanského průkazu k ověření věku
d. Stručnou charakteristiku žadatele – pracoviště, pracovní zařazení, u PG studentů stav studia a jeho téma

 Uzávěrka žádostí o grant je 28.2.2020 ve 24:00.

Žádosti budou vyhodnoceny do 15.3.2020 členy výboru a o výsledku budou žadatelé informováni e-mailem.
Na tyto granty není vymahatelný nárok a o jejich udělení rozhoduje výbor s konečnou platností. 
Grant bude zúčtován po skončení příslušného kongresu po doložení, že se uchazeč skutečně kongresu zúčastnil.

Za výbor ČSDP 

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Předseda ČSDP