Členství

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě "ČLS JEP".

Zájemce o členství v České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP prosíme o vyplnění on-line registračního formuláře na stránkách České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Členský příspěvek se skládá ze základního příspěvku pro mateřskou společnost + příspěvek pro jednotlivou organizační složku  (v tomto případě Českou společnost dětské pneumologie). Složenky jsou rozesílány 2x ročně na uvedené korespondenční adresy členů společnosti.
                    
PŘÍSPĚVKY SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE (BEZ ZÁKLADNÍHO PŘÍSPĚVKU ČLS)
250 Kč/rok