ODBORNÝ KURZ EVROPSKÉ RESPIRAČNÍ SPOLEČNOSTI

Informace o odborném kurzu Evropské respirační společnosti (ERS) v České Republice v termínu 18.-20. 6. 2020:

Kurz s názvem Assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung diseases s účastí předních odborníků z Evropy se uskuteční ve dnech 18.-20. 6. 2020 v Olomouci na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.
  
Jedná se o ERS Skills Course, kterého se bude účastnit pouze 25 účastníků a jeho hlavní náplní jsou zejména praktické workshopy, které budou vždy pro 7-8 účastníků (účastníci budou do těchto menších skupin rozděleni a budou tak absolvovat v těchto skupinách všechny plánované workshopy během kurzu). Tak mohou získat co nejvíce praktických dovedností během tohoto kurzu. Na kurzu budou přednášet přední odborníci z Evropy – např. prof. I. Vogiatzis, prof. Clini, prof. Aliverti, prof. Langer, prof. Steiner, Dr. Vitacca.  Kurzu se mohou účastnit lékaři, fyzioterapeuti, zdravotní sestry a další odborníci, kteří se zaměřují na péči o nemocné s poruchami dýchání. Program je zaměřen na vyšetření plicních funkcí, vyšetření funkce dýchacích svalů, testování tolerance zátěže, možnosti vyžití neinvazivní plicní ventilace pro léčbu poruch dýchání včetně využití NIV pro pohybový trénink, nefarmakologickou léčbu závažných poruch expektorace, trénink dýchacích svalů, ergoterapii zaměřenou pro pacienty s poruchami dýchání, hodnocení úrovně pohybových aktivit a doporučení pro pohybové aktivity u nemocných s poruchami dýchání, trénink svalů horních a dolních končetin a další témata.

Podrobný program a další informace naleznete ZDE.

Pro přihlášení na kurz je do 18. 3. 2020 možné využít slevu na kurzovém, registrace na kurz je možná na webových stránkách ERS (viz. odkaz výše).