Historie aktualit

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pneu_23_Banner_web_6_1-(1).jpg


jménem výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat na 21. konferenci dětské pneumologie, která se bude konat 15. dubna 2023 v hotelu DAP v Praze 6.

Hlavními tématy letošní konference budou:

• Nové možnosti technické podpory dýchání v nemocničním i domácím prostředí 
• Vybrané infekce respiračního traktu v dětském věku 

Více informací na webových stránkách konference.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pneu_20_banner_web_VIRTUAL-72dpi.jpg

    Pro více informací klikněte na banner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci aktivit ČIPA o.p.s. byly připraveny české překlady kapesních průvodců GINA (aktualizace z roku 2019), a to Management a prevence astmatu pro dospělé a děti starší pěti let a Obtížně léčitelné a těžké astma u dospívajících a dospělých pacientů - diagnóza a péče.
Tyto dokumenty jsou publikovány na stránkách GINA či v odkazech níže:
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/07/GINA-Pocket-Guide-Czech.pdf
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/11/GINA-Severe-Asthma-Pocket-Guide-Czech.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou vypracovaný ve spolupráci ČSDP a ČPFF naleznete v odkazu níže.

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP si Vás dovolujeme informovat zrušení 19. konference dětské pneumologie, která se měla konat 17. října v hotelu DAP v Praze. K rozhodnutí došlo po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Zaplacené registrační poplatky Vám budou vráceny nejpozději do konce září.

V případě příznivější epidemiologické situace se konference bude konat v tradičním dubnovém termínu – 10. dubna 2021.

Děkujeme Vám za zájem o konferenci a těšíme se na setkání v příštím roce.

Sekretariát 19. konference dětské pneumologie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální stanovisko ČIPA o.p.s. ze dne 7. 5. zabývající se problematikou průduškového astmatu v době pandemie COVID obsahuje i informace ohledně docházky dětí s průduškovým astmatem do předškolních a školních zařízení v rámci uvolňování opatření.
Pacienti s astmatem pod dobrou kontrolou na inhalační terapii, kteří neměli v posledních 6 měsících akutní astmatický záchvat, mají normální výsledek funkčního vyšetření plic při kontrole u svého lékaře (ne starší 3 měsíců), nemají v současné době astmatické příznaky (s výjimkou např. mírného kašle při současné pylové alergii), neužívají kortikosteroidy celkově či neužívají biologickou léčbu, jsou schopni školní docházky při přísném dodržování osobní ochrany (roušky či respirátory, bezpečné odstupy, přísná desinfekce rukou). Není nutné další individuální potvrzování lékařem u každého jednotlivého dítěte.
Celý text stanoviska je volně dostupný na stránkách https://www.cipa.cz/aktualne/astma-a-koronavirus-doplnena-informace-skoly-189.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ke kalmetizaci dětí v době pandemie virem COVID19:
Kalmetizace rizikových dětí dle Dotazníku k definici rizika tuberkulózy by se v současnosti neměly odkládat, pokud dítě nemá horečnatý stav a není v karanténě.  Kalmetizace větších dětí na přání rodičů s cílem zvýšení obranyschopnosti proti covid-19 nemá žádný smysl.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku: 
V době narůstající pandemie virem SARS-CoV-2 jsou napjatě očekávány kvalitní odborné články, které by přinesly klinicky relevantní informace o možnostech prevence, přenosu, klinického průběhu i léčbě onemocnění. Z dosud publikovaných prací se zdá být průběh infekce virem SARS-CoV-2 v dětském věku mírnější. V poslední době vyšla rozsáhlejší práce zabývající se průběhem infekce v dětském věku na volně přístupném odkazu:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765169. Shrnutí recentní práce italských autorů zabývající se patofyziologií infekce SARS-CoV-2 u dětí (Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. Luca Cristiani, Enrica Mancino, Luigi Matera, Raffaella Nenna, Alessandra Pierangeli, Carolina Scagnolari, Fabio Midulla. Eur Respir J, 2020 – in press) zpracoval profesor Pohunek zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ OHLEDNĚ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PLAQUENIL
Bližší informace ZDE
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, 2019
Na žádost Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP bylo nově vytvořeno Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, určené odborné veřejnosti. Autory stanoviska, které vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky, jsou členové sekce dětské paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. z Centra zdravotnického práva PF UK a MUDr. Jan Hřídel z KDDL VFN a 1.LF UK. Stanovisko schválila Etická komise ČLK, Česká pediatrická společnost, Česká neonatologické společnost, Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.

STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ ŽIVOT UDRŽUJÍCÍ LÉČBY DĚTSKÝM PACIENTŮM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace - v rámci specifického léčebného programu je v ČR nově dostupný léčivý přípravek s obsahem prednisonu v dávce 30 mg ve formě rektálního čípku.
Bližší informace ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tradiční odborná konference ke Světovému dnu astmatu, pořádaná Českou iniciativou pro astma, se koná ve čtvrtek 9.5. od 9 hodin tentokrát v prostorách Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze (naproti východu z hlavního nádraží), nikoliv v známých prostorách Národního domu na Vinohradech.
Odkaz na program konference: http://www.cipa.cz/dokumenty/SDA_2019.pdf
Tradiční veřejné měření spirometrie se tentokrát bude konat až týden po odborné konferenci, tj. ve čtvrtek 16.5.2019, od 9 do 16 hod, tentokrát opět na tradičním místě před kostelem Svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. konference dětské pneumologie 2019
30. března 2019
bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. konference dětské pneumologie 2020

Konference byla přesunuta na 17. října!

bližší informace a registraci naleznete webu konference pneumologie.amca.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Kurz byl zrušen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. mezinárodní kongres CIPP - Thessaloniki, Řecko, 25.-28. června 2020

Upozorňujeme na možnost sníženého účastnického poplatku v případě časného přihlášení do 29.10.2019, bližší informace na www.cipp-meeting.org.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný kurz Evropské respirační společnosti (ERS) v České Republice v termínu 18.-20. 6. 2020
Kurz s názvem Assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung diseases s účastí předních odborníků z Evropy se uskuteční ve dnech 18.-20. 6. 2020 v Olomouci na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého.
Bližší informace ZDE
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kolek-small.jpgČeská společnost dětské pneumologie ČLS JEP se zármutkem oznamuje, že ve věku 66 let náhle zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, bývalý předseda České pneumoftizeologické společnosti, dlouholetý předseda České aliance proti respiračním onemocněním (ČARO), člen kolegia ředitele ČIPA, čestný člen Evropské respirační společnosti (ERS) a zakládající člen Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózní nemoci (WASOG). Pan profesor byl vynikajícím a uznávaným odborníkem v širokém spektru pneumologie a vynikajícím bronchologem. Po dlouhá léta jsme spolupracovali a společně rozvíjeli pneumologii jako obor pečující o respirační zdraví od narození do stáří. Ve Víťovi ztrácíme nejen dlouholetého kolegu, ale především přítele a kamaráda.

Jménem výboru ČSDP vyjadřuji nejhlubší soustrast rodině a všem pozůstalým. Čest jeho památce.

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., předseda ČSDP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální kurz pneumologie a dětské pneumologie pořádaný ERS v termínu 1.-3.7.2020
Příležitost prohloubit si znalosti v oboru dětské pneumologie nabízí nový virtuální projekt Evropské respirační společnosti, který proběhne online v termínu 1.-3. července 2020 - bližší informace a možnost bezplatné registrace jsou uvedeny na tomto odkazu:
https://www.ersnet.org/professional-development/courses/virtual-school-in-adult-and-paediatric-respiratory-medicine.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor ČSDP vypisuje 2x cestovní grant pro lékaře do 36 let pro rok 2020, bližší informace ZDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPICAK.jpegČeská společnost dětské pneumologie s velkým zármutkem oznamuje, že nás ve věku 90 let opustil prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., spoluzakladatel oboru alergologie a klinické imunologie v Československu, dlouholetý předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zakladatel České iniciativy pro astma, Ambassador GINA a podporovatel dětské pneumologie. Vynikající lékař a odborník a především náš kolega, přítel a kamarád. 
Bude nám moc chybět.
Čest jeho památce.
Poslední rozloučení se bude konat ve velké obřadní síni Strašnického krematoria ve čtvrtek 19. 9. v 11 hodin.​

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grant 2019 - Výbor ČSDP vypisuje podporu vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů formou dvou vzdělávacích grantů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna poskytování péče dětským pacientům v ambulanci očkování Ústavu imunologie FN v Motole
Více informací ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sympozium Dětské pneumologie při příležitosti křtu nově vycházející publikace Dětská pneumologie
7.2.2019 – pozvánka a program

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie
11. – 13. března 2019, 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Praha - Posluchárny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝSLEDKY VOLEB 2018
Volby do výboru a revizní komise ČSDP. 
Výsledky voleb naleznete ZDE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopis předsedy ČSDP prof. MUDr. Petra Pohunka CSc. FCCP - při příležitosti končícího druhého volebního období výboru ČSDP a blížících se voleb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronické volby ČSDP 2018 - Instrukce k elektronickým volbám pro členy ČSDP
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Používání elektronické cigarety u mládeže: Prohlášení o stanovisku Fóra mezinárodních respiračních společností.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Více informací o konferenci naleznete ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milé kolegyně, milí kolegové,

s velkým zármutkem Vám chci dát na vědomí, že nás v sobotu 13.1.2018 ve věku 88 let opustil pan profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. Je to velmi smutná zpráva nejen pro dětskou pneumologii, ale i pro celou českou pediatrii a medicínu vůbec.

Pan profesor byl člověk, který mnohé z nás provázel celým naším odborným životem, od fakulty až do specializované praxe. Byl naším učitelem, přítelem, byl naší jistotou. Obraceli jsme se na něj nesčetněkrát především s našimi nejistotami a pochybnostmi při řešení dětí s podezřením na tuberkulózu, osobně o děti s touto nemocí donedávna na klinice a v ambulanci pečoval. Dětské tuberkulóze zasvětil většinu svého profesního života. Uměl ji, i díky dlouhodobé osobní zkušenosti, jako žádný z nás. Byl velmi aktivním a často velmi razantním vyjednavačem při všech jednáních o organizaci péče o dětskou tuberkulózu a očkování. Všechno jeho úsilí na tomto poli bylo vždy zaměřeno na dosažení co nekvalitnější péče a prevence. Byl i garantem výuky TBC v rámci postgraduální specializační přípravy v oboru dětské pneumologie.

Pan profesor byl jedním z našich prvních atestovaných dětských pneumologů vůbec a byl v roce 2009 i spoluzakladatelem České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP, v níž donedávna aktivně pracoval a po dobu prvního volebního období byl místopředsedou výboru společnosti. V roce 2012 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu.

Jeho odchodem ztrácíme skvělého odborníka, učitele i přítele.

Bude nám moc chybět.

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

GRANT ČSDP 2018
Výbor ČSDP vypisuje podporu vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů.
Uzávěrka žádostí o grant je 28.2.2018 ve 24:00.
Bližší informace ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Homeopatické produkty a jejich použití - prohlášení Expertní rady evropských akademií (EASAC) ze září 2017
Prohlášení předních evropských vědců iniciované EASAC předkládá aktuální informace o účinnosti homeopatických produktů. Dále obsahuje doporučení týkající se jejich další regulace. Cílem dokumentu není homeopatické produkty zakázat, ale poskytnout autoritám i široké veřejnosti objektivní informace o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě těchto produktů.
Bližší informace ZDE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky 
Informace o závadě v jakosti šarží přípravku EpiPen, Meda Pharma s.r.o
VÍCE ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------