VOLBY 2018

----------------------------------------------------
 Seznam kandidátů do výboru
 Seznam kandidátů do revizní komise
 Dopis volební komise
----------------------------------------------------

Vážené členky a členové České společnosti dětské pneumologie,
 
jak víte, probíhají podle stanov ČLS JEP v současné době elektronické volby do výboru a revizní komise společnosti

Volební komise pracuje ve složení:
MUDr. Adam Cipra, Ústí nad Labem
MUDr. Petra Dvořáková, Praha
MUDr. Karolína Doležalová, Praha

V návrhovém kole jste navrhli kandidáty jak do výboru, tak do revizní komise. 
Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Z navržených kandidátů jich můžete zvolit 5 do výboru a 3 do revizní komise. Pod stejným heslem (jaké jste zadali při registraci) se přihlásíte k volbě. Zaškrtnete daný počet kandidátů a odešlete vyplněné formuláře. Systém umožní odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak do výboru, tak i do revizní komise, neumožní zaškrtnout kandidátů více. Volit je možno do 16. 9. 2018.

Po ukončení volby budete mít možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidíte svoji vlastní volbu, nebudete ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat. 

Děkujeme za Vaši účast ve volbách.

S pozdravem

MUDr. Adam Cipra
Předseda volební komise