Granty ČSDP

Výbor ČSDP na základě usnesení dne 21. 12. 2016 vypisuje podporu vzdělávání a vědecké práce mladých lékařů formou dvou vzdělávacích grantů na podporu účasti na kongresu dětské pneumologie (CIPP) v Lisabonu v červnu 2017 nebo na kongresu Evropské respirační společnosti v Miláně v září 2017. 

Podmínkou udělení grantu ve výši 15000 Kč pro zájemce ve věku do dovršeného věku 36 let je potvrzení přijetí abstraktu. 

K udělení grantu je třeba:
1. Písemná žádost adresovaná na adresu předsedy společnosti
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

-Lze případně poslat i e-mailem – petr.pohunek@LFMotol.cuni.cz

2. K žádosti je třeba přiložit:
a. Přihlášený abstrakt
b. Potvrzení o jeho přijetí (je-li k dispozici – nebude-li abstrakt přijat, nárok na grant zaniká a bude udělen dalšímu žadateli v pořadí). 
c. Kopii občanského průkazu k ověření věku
d. Stručnou charakteristiku žadatele – pracoviště, pracovní zařazení, u PG studentů stav studia a jeho téma

Žádosti budou vyhodnoceny do 15.3.2017 členy výboru a o výsledku budou žadatelé informováni e-mailem.
Na tyto granty není vymahatelný nárok a o jejich udělení rozhoduje výbor s konečnou platností. 

Za výbor ČSDP 

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Předseda ČSDP